Odciąg z filtracją czy bez ?

Wielokrotnie w trakcie rozmów z klientami dochodziliśmy do etepu, gdy należało zdecydować o tym co będzie się działo dalej z zanieczyszczonym powietrzem. Czy lepszym rozwiązaniem jest usunięcie go poza obręb budynku, czy raczej filtracja i powrót do hali. Koszty inwestycyjne przemawiają na korzyść odciągu bez filtracji, ale czy na pewno jest to tańsze rozwiązanie? Aby pomóc Państwu podjąć decyzję przeprowadziliśmy obliczenia, które powinny pomóc w podjęciu świadomej decyzji.

W ciągu ostatnich kilku lat ceny ogrzewania sukcesywnie rosły, niestety prognozy na kolejne lata są bardzo pesymistyczne. Ze względu na ciągle rosnące zużycie paliw kopalnych, oraz nieuniknione wyczerpywanie się zasobów naturalnych ziemi ceny ropy, gazu i węgla będą coraz wyższe. Wobec rosnących cen uzyskania ciepła, stosowanie filtracji i odzysku powietrza zanieczyszczonego w czasie procesów przemysłowych staje się nie tylko ekologicznie, ale również ekonomicznie uzasadnione. Poniżej przedstawiono koszty uzyskania ciepła z najpopularniejszych źródeł stosowanych w naszym kraju. Do obliczeń przyjęto ceny z lipca 2006 roku.

Tabela 1. Koszt uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych źródeł


 

Metoda wytwarzania/paliwo

 

 

Kocioł na gaz
ziemnyGZ-50

Kocioł na gaz ciekły

Kocioł olejowy

Kocioł węglowy

Koszt 1 GJ
42,41 zł
92,98 zł
76,54 zł
26,79 zł

 

Standardowy, jednostanowiskowy odciąg spawalniczy ma wydajność około 1000 m3/h (dla spawania "ciężkiego" nawet 2000 m3/h), wyciąg szlifierski 500 m3/h. Jak widać są to niemałe ilości, szczególnie w przypadkach wielostanowiskowych.

Zakładając ciągłą, 24- godzinną pracę odciągu o wydajności 1000 m3/h w hali o temperaturze wewnętrznej 16C, położonej w województwie pomorskim, ilość energii potrzebna do podgrzania powietrza wentylacyjnego w trakcie sezonu grzewczego wynosi:

Qv=93 [GJ]

Po przemnożeniu daje nam to wynik dość zaskakujący, gdyż koszt wytworzenia takiej ilości ciepła wynosi 2 491- 8 647 PLN ( w zalezności od źródła pozyskiwania ciepła).
Oczywiście obliczenia te dotyczą średnich temperatur i stopniodni zawartch w PN, mierzonych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wyniki będą się zmieniać w zależności od miejsca położenia hali, temperatury wewnętrznej i czasu pracy wyciągu.

UWAGA: Na prośbę klienta bezpłatnie wykonujemy dokładne obliczenia i analizy dla wskazanego obiektu.


Komentarz:Obliczenia zostały wykonane według normy PN-B-02025.
Temperatura wewnętrzna 16 C
Lokalizacja obiektu - województwo pomorskie
Praca trzy zmianowa ( 24h/dobę).
 Tematy podobne: